LysekilsBostäder

Hyrespolicy

2019-05-22

UTHYRNINGSPOLICY LYSEKILSBOSTÄDER

Inledning

LysekilsBostäder har en uthyrningspolicy i enlighet med vår värdegrund i arbetet
med att människor skall finna en bostad som passar de aktuella behoven.
Vår policy skall också syfta till att så långt möjligt använda ett rättvist system
samtidigt som vi i alla lägen värnar om skötsamhet och trygghet för att kunna
ge våra hyresgäster ett i alla avseende bra boende.

Till vår uthyrningspolicy finns regler för kreditvärdering kopplade.

__________________________________________________________________________________

Läs hyrespolicy