LysekilsBostäder

Besiktning av skyddsrum

2019-06-13
Vi har nyligen besiktat våra skyddsrum. Visste du att LysekilsBostäder har skyddsrum i sina fastigheter?
Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. Men vad är egentligen ett skyddsrum? Var finns de och vem ansvarar för dem? Det kan du läsa om här.

I Sverige finns ca 65 000 skyddsrum med plats för ca 7 miljoner människor. Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter. I fredstid får fastighetsägarna använda skyddsrummen som helt vanliga lokaler.

Vad skyddar skyddsrummen mot?

Skyddsrummen är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan komma att användas. De skyddar mot såväl stötvåg och splitter som gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.

Vem ansvarar för skyddsrummen?
- MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) kontrollerar att beståndet av skyddsrum vårdas och vidmakthålls på en sådan nivå att skyddsförmågan inte försämras.

- Fastighetsägaren underhåller själva skyddsrummet. Om MSB gör en kontroll och hittar brister, måste ägaren åtgärda dessa.

Är du intresserad och vill läsa mer kan du gå in på MSB:s hemsida. Där kan du bland annat hitta ditt närmsta skyddsrum.
www.msb.se/skyddsrum