LysekilsBostäder

Hyresavisering

2018-09-14

Hyresaviseringen körs idag fredag den 14 september för de nästkommande tre månaderna, och under måndagen kommer våra duktiga fastighetsskötare att dela ut dem i beståndet.