LysekilsBostäder

SABOs klimatinitiativ

2018-12-14

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, har lanserat ett klimatinitiativ som många allmännyttiga bostadsbolag på kort tid anslutit sig till. Nu har även LysekilsBostäders styrelse valt att skriva på. Allmännyttans klimatinitiativ har två övergripande mål:

- En fossilfri allmännytta senast år 2030
- 30 procent lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007)

Utgångspunkten i initiativet är att alla kan bidra och att man tillsammans kan göra mer. Därför väljer vi att vara med och ta vårt ansvar.

Vi tar olika beslut i vardagen för att komma framåt i klimat- och miljöarbetet. Ett exempel är att vi skaffar tre nya elbilar i höst, en vanlig bil och två mindre. När det gäller uppvärmningen så värms en stor del av bolagets lägenheter upp av spillvärme från Preemraff, vilket är en stor fördel för samhället eftersom den annars skulle gå ut i luften och inte komma till någon nytta.
Tilläggas kan att LysekilsBostäder tillsammans med Rambo är de två bolagen i kommunkoncernen som är miljödiplomerade.