LysekilsBostäder

LysekilsBostäders hyresgäster bland Sveriges nöjdaste!

2018-02-26

LysekilsBostäder får ett Nöjd Kund-index (NKI) på hela 77 i höstens hyresgästenkät. NKI visar hur nöjda hyresgästerna är totalt med sin hyresvärd, och mäts för över 1 000 svenska hyresvärdar. LysekilsBostäder är bland de  tre hyresvärdarna som har allra nöjdast hyresgäster. 

LysekilsBostäder har under hösten 2017 låtit undersökningsföretaget AB Wikner&Co QM mäta hyresgästernas åsikter om sitt boende genom en hyresgästenkät. Resultatet är glädjande. Vårt Nöjd Kund-index, ett index som mäts på motsvarande sätt även i andra branscher, blev 77. Det innebär att LysekilsBostäder ligger i det absoluta toppskiktet av svenska hyresvärdar. NKI har även höjts med 1 enhet sedan senaste undersökning.

Undersökningen mäter hyresgästernas åsikter om lägenheter, fastigheter, övriga utrymmen, tvättstugor, utemiljö, trygghet, trivsel och kontakter med hyresvärden. I enkäten kunde hyresgästerna även delta i en tävling, där uppgiften var att ge tips för att ytterligare öka tryggheten i sitt bostadsområde.

Det hyresgästerna uppskattar allra mest är bemötandet från LysekilsBostäders fastighetsskötare och kundservice, att man trivs i lägenheterna och att gräsmattor och planteringar sköts väl.

– Det senaste årets fokus på kundnöjdhet har burit frukt, säger VD Christina Johansson.
Vår placering är ett resultat av ett systematiskt och gediget arbete. Vi har medarbetare som är fantastiskt engagerade och som lägger stort fokus på att få våra kunder nöjda. Våra hyresgäster är vår drivkraft och deras synpunkter och förslag gör oss bättre, hela tiden.
Våra medarbetare har gjort ett storartat arbete, och jag är stolt över att de får se att deras arbete med att ge hyresgästerna god service är viktigt och uppskattat av hyresgästerna, säger Christina.

Vad händer nu?
Det går alltid att bli ännu bättre. Vi kommer att analysera resultatet för att prioritera och planera för vilka åtgärder vi skall göra i våra olika områden i syfte att bli ännu bättre. 
– Det är viktigt att ständigt förbättra servicen till hyresgästerna. Vi jobbar vidare med hyresgästernas förbättringstips. Vi läser alla svar, både positiva och negativa. Vårt mål är att bli landets bästa hyresvärd, säger Christina.