LysekilsBostäder

Ny Hyrespolicy

2019-01-22

Ny Hyrespolicy

LysekilsBostäders nya hyrespolicy börjar gälla från och med 1 januari 2019.

Två viktiga nyheter är:

-  LysekilsBostäders lägenheter är avsedda för helårsboende varför uthyrning till delårsboende/fritidsboende inte är möjligt. Om sökande inte är skriven i Lysekil vid kontraktsdatum skall hyresgäst inom tre månader efter inflytt visa att hen är skriven i aktuell lägenhet. Om så inte sker har LysekilsBostäder rätt att säga upp hyresavtalet.

-  LysekilsBostäders hyresgäster får en poäng för varje dag som de har bott i sin nuvarande lägenhet, så kallade lojalitetspoäng. När boende hos LysekilsBostäder är intresserad av att söka annan lägenhet i LysekilsBostäders fastighetsbestånd kontaktar hen marknadsavdelningen för att erhålla lojalitetspoäng som då omvandlas till köpoäng.
Lojalitetspoängen gäller endast för att söka en lägenhet och kan inte användas när du söker en fordonsplats, ett förråd eller en smålokal.

Vill du läsa hela vår hyrespolicy?  LysekilsBostäders Hyrespolicy 2019