LysekilsBostäder

Nya ambulansstationen är färdigbyggd

2018-11-08

Vi välkomnar Västra Götalandsregionen som hyresgäst. Under november kommer verksamheten att flytta in i lokalerna och i december planeras öppet hus.