LysekilsBostäder

Utbildning till trygghetsvandrare

2018-02-16

Vill du bidra till ett tryggare Lysekil genom att trygghetsvandra på kvällarna?

En utbildning till trygghetsvandrare kommer att hållas i kommunhuset tisdagen den 27 februari mellan kl. 18.30-19.30.
Kommunpolis Henric Rörberg, kommunens säkerhetssamordnare Joakim Hagetoft och fältassistenter kommer att hålla i utbildningen.

Anmäl ditt deltagande till säkerhetssamordnare Joakim Hagetoft via mail eller telefon. joakim.hagetoft@lysekil.se, 0523-61 31 12