LysekilsBostäder

Andrahandsuthyrning

2014-04-23

När får du hyra ut i andra hand?


En andrahandsuthyrning kan vara från sex månader till ett år beroende på skälet. Giltiga skäl är t ex arbete eller studier på annan ort, provboende med sambo och militärtjänstgöring. En längre utlandsresa, sjukdom eller annan oförutsedd händelse som gör att du inte kan bo i bostaden kan också ge dig rätt att hyra ut i andra hand.

Hur ansöker du?

Vi måste godkänna din ansökan innan andrahandshyresgästen får flytta in. Du lämnar in en ansökan tillsammans med intyg på skäl till uthyrning, t ex från arbetsgivare, skola eller liknande. Vid vistelse utomlands ska intyg kunna visas (t ex biljetter) samt att det måste finnas en bevittnad fullmakt. Fullmakten ska gälla någon i Sverige som har rätt att företräda dig i alla ärenden som rör din bostad.

Bild från Per Johansson

Vi har en månads handläggningstid så lämna in din ansökan i god tid. Vi meddelar vårt beslut per brev. Skulle vi inte godkänna din ansökan, kan du vända dig till Hyresnämnden för prövning av beslutet. Hyresnämndens beslut kan inte överklagas.

Ska du hyra ut?

Som hyresgäst hos oss är du ansvarig för bostaden även under perioden för andrahandsuthyrningen. Det kan t ex gälla krav på hyra, störningar eller andra klagomål som har med bostaden att göra. Andrahandshyresgästen har ingen rätt att överta bostaden  om förstahandshyresgästen inte skall flytta tillbaka. Bostaden ska då sägas upp enligt gällande hyresvillkor.

Ska du hyra?

När du hyr i andra hand kan du inte beställa tillval som förändrar hyran. Det är viktigt att du kontrollerar att vi har gett tillstånd för andrahandsuthyrningen. Andrahandsuthyrningen kan vara högst ett år. Andrahandshyresgästen har ingen rätt att överta bostaden om den sägs upp.

Mer information

Så här säger hyreslagen om uthyrning i andra hand
§ 35 Hyreslagen