LysekilsBostäder

Elavläsning

2016-02-09

Elavläsning

Vid in och utflyttningar informerar LysekilsBostäder nätleverantören LEVA i Lysekil. Om hyresgästen inte själv gör ett aktivt val av elleverantör kommer man automatiskt att få sin el levererad därifrån. Samlingsfaktura med både nätavgift och elförbrukning skickas till kunden månadsvis.

OBS!
Våra hyresgäster i Grundsund och Fiskebäckskil måste själva meddela in och utflyttning till Vattenfall.
Tel: 020-82 00 00.