LysekilsBostäder

Nycklar

2018-02-02

Lägenhetsnycklar

Vid inflyttning erhåller man tre st nycklar. Extranycklar kan beställas, och betalas då av hyresgästen själv. Kostnaden för en nyckel är 320 kr.

Vid avflyttning måste samtliga nycklar lämnas tillbaks. En extrabeställd nyckel ersätter aldrig en borttappad nyckel. Om någon nyckel saknas beställs ett nytt lås till lägenheten. Låsbytet debiteras den avflyttande hyresgästen och kostar mellan 2350 - 5150 kr beroende på hur många cylindrar som måste bytas.

Om din nyckel har gått av är det viktigt att spara båda delarna av den och lämna in dem på kontoret. Vi ersätter då den trasiga för dig med en ny utan kostnad.

Tvättcylinder

I områden med manuell tvättbokning erhåller varje lägenhet 1 st tvättcylinder + 2 nycklar. Om området har grovtvättstuga erhåller man en särskild bokningscylinder till den. Bokningscylindrar + nycklar lämnas in till kontoret med övriga nycklar vid avflyttning ifrån lägenheten. Pris för borttappad cylinder/nyckel är 400kr.

Bokningsbricka

I områden med datoriserad tvättbokning erhåller varje lägenhet 1 st bokningsbricka. Brickan skall lämnas in till kontoret med övriga nycklar vid avflyttning ifrån lägenheten. Pris för borttappad bokningsbricka är 200 kr.

Nyckelbricka

I område där nyckelbricka används erhåller varje lägenhet 2 st brickor. Nyckelbrickorna skall lämnas in till kontoret med övriga nycklar vid avflyttning ifrån lägenheten. Pris för borttappad bokningsbricka är 200 kr.

Postboxcylinder

Vid inflyttning erhåller varje lägenhet 2 st nycklar till postboxen. Nycklarna lämnas in till kontoret med övriga nycklar vid avflyttning ifrån lägenheten. Pris för borttappad nyckel/byte av postboxcylinder är 550 kr.