LysekilsBostäder

Hyran

2019-01-25

Hyresbetalningsrutiner

Utdelning av hyresavier sker kvartalsvis av våra vaktmästare.
I god tid före varje kvartals början erhåller ni tre (3) st
hyresavier, en för varje månad i kvartalet.
Observera att var och en av avierna har ett unikt faktura/OCR-nummer varpå det är viktigt att välja rätt avi för rätt månad.


När skall hyran vara betald?

Hyran skall vara betald i förskott, alltså skall man ha betalat
hyran innan den första i nästkommande månad för att
ha sin hyresrätt.
Objektsnumret (7 siffror) som framgår av hyresavin är områdets samt lägenhetens referensnummer vilket skall anges då det gäller frågor angående lägenheten.
LysekilsBostäder AB tillämpar möjligheten till Autogiro, E-postfaktura samt ordinarie avibetalning månadsvis. 
Om det är något som är oklart ber vi er att kontakta kontoret.


Autogiro

Autogiro är ett bra alternativ t ex för dig som inte är hemma när det är dags att betala räkningarna. Det är bekvämt att slippa tänka på hyresbetalningen varje månad och det sköter sig själv.
Hyran dras den sista helgfria vardagen i månaden men vi begär pengarna redan dagen innan så då måste det finnas täckning på kontot (annars kan vi inte dra pengarna den sista). Om det saknas täckning på kontot - det räcker att ett litet belopp saknas, så dras ingenting alls och man måste själv betala in hyran på annat vis. Autogiro är kostnadsfritt.
Är du intresserad av att använda dig av autogiro så måste du göra ett autogiromedgivande. Det gör du på följande sätt sätt:

- Besök LysekilsBostäders kontor och fyll i en medgivandeblankett eller skriv ut blanketten nedan, fyll i, signera och skicka/lämna in på kontoret.

När LysekilsBostäder får besked ifrån din bank att medgivandet är godkänt meddelar vi dig från vilket datum ditt autogiro börjar att gälla.
Den som använder autogiro får endast hyresavier vid en förändring av hyresbeloppet, t ex i samband med hyreshöjning.

Autogiromedgivande


Hyresavi via e-post

Du erhåller ett  e-postmeddelande varje månad med aktuell hyresavi. Observera att våra avierna har ett unikt faktura/OCR-nummer varpå det är viktigt att inte använda en gammal avi från en annan månad.

Om ni är intresserade av att få avier via e-post kan ni maila till  katarina.larsson@lysekilsbostader.se

 


 Kravrutiner

LysekilsBostäder AB har Intrum Justitia som avtalspartner då det gäller förfallna fakturor, krav m.m som riktas mot hyresgästen.
Observera att Intrum Justitia även sköter utskick av första påminnelsen. Om man får en påminnelse är det viktigt att man betalar in hela summan inklusive ränta och avgift till dem. Ärendet avslutas inte förrän hela beloppet är reglerat. Det innebär att man kan skickas vidare till Kronofogdemyndigheten även om själva hyran betalats.


Utlandsbetalning

Om du befinner dig i utlandet och vill göra en betalning till oss behöver du följande uppgifter:

Bank - land: Nordea-SE
IBAN: SE3995000099602613408133
Kontohavare: LYSEKILSBOSTÄDER AB
Swift: NDEASESS

Har du frågor?

Kontakta Viktoria Bengtsson