LysekilsBostäder

Störningsjour

2018-03-01

Störningar och störningsjour!

LysekilsBostäder AB arbetar för att våra hyresgäster skall ha ett
lugnt och tryggt boende i och omkring våra fastigheter.
För att förebygga och undvika störningar har bolaget tecknat
avtal med NOKAS Security AB

Jourtelefon 0522-194 94 vardagar kl 16.00-07.00 och helger kl 00.00-24.00.   

Den som ringer till störningsjouren måste uppge sitt namn och telefonnummer, man får ej ringa in störningar anonymt. Däremot talar vi aldrig om för den som stör vem som har ringt störningsjouren.

Om störningsjouren behöver åka ut till er lägenhet pga störningar kommer ni att bli debiterade för utryckningen. Kostnaden för en utryckning är 1000 kr. 

 

 

_____________________________________________________

För allas trevnad tänk på:

att   mellan 22:00 och 07:00 skall det vara tyst och lugnt i boendet
att   dämpa stereo- och TV-ljudet under sena kvällar
att   inte spika, hamra eller borra sent på kvällen
att   inte spola stora mängder vatten sent på kvällarna
att   undvika att skaka mattor och sängkläder från balkong och
       fönster
att   inte mata fåglar från balkong eller fönster
att   stänga entrédörren efter dig och att kontrollera att den
       går i lås om du kommer hem sent
att   du som har husdjur ser till ditt djur så att det inte springer löst
       i trapphus eller i bostadsområdet
att   i övrigt undvika att störa dina grannar på samma sätt som
      du inte vill bli störd av dina grannar
att  visa varandra hänsyn då man bor tillsammans inom ett område

Tack för att vi hjälps åt att trivas tillsammans!

______________________________________________________