LysekilsBostäder

LysekilsBostäders årsstämma

2019-05-29

Onsdag den 29 maj hålls LysekilsBostäders årsstämma. Delar av den gamla styrelsen byts ut och nya medlemmar kommer in. Bland annat avgår styrelsens ordförande Rickard Åkerman (M) och ersätts av Mårten Blomqvist (S).
Vill du veta mer om vem som sitter i bolagets styrelse kan du gå in under ”Om oss / Styrelse”.