LysekilsBostäder

Avflyttnings-memo

2017-09-29

Avflyttnings-memo

Besiktning
Besiktning sker alltid i samband med avflyttning. Tid för besiktning meddelas per brev ca 1 vecka innan kontraktets utgång.

Visning av lägenheten
Som kontraktsinnehavare är du skyldig att visa lägenheten för nya sökande som anvisats av LysekilsBostäder.

Elavläsning
Vi meddelar LEVA i Lysekil så att elen blir avläst vid avflyttning.
OBS! På Skaftö måste man själv anmäla flytt till Vattenfall.

Förråd
Glöm ej att tömma förrådet. Om vi måste tömma det debiterar vi kostnaden för tömmning och tippningsavgift.

Grovsopor
Grovsopor får ej ställas i soprummen, de kan slängas kostnadsfritt på kommunens avfallsanläggning i Sivik.

Städning
Var noggrann när du flyttstädar, nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning. Alla utrymmen som tillhör lägenheten måste städas inklusive balkong, förråd och eventuellt garage. Du kan bli tvungen att betala städning i efterhand om det inte är ordentligt utfört. I broschyren "Till dig som flyttar" som vi skickar med besiktningsbrevet kan man få bra städtips.

Nycklar
Nycklarna skall vara oss tillhanda senast kl. 12.00 första vardagen efter att hyreskontraktet gått ut.