LysekilsBostäder

Grannsamverkan

2017-12-18

Vi ökar tryggheten genom Grannsamverkan

Våra hyresgäster i Badhusberget är först ut i Lysekil med Grannsamverkan i hyresrätt.
Intresset är stort vilket vi är glada över. Hittills har vi träffat 67 hyresgäster, 65 är positiva varav sju engagerar sig aktivt.

Fler leende hyresgäster, ökad trivsel och trygghet är vårt mål med att starta Grannsamverkan.
Erfarenheter visar också att det oftast leder till färre inbrott och skadegörelse.

grannsamverkan