LysekilsBostäder

Grovsopor

2014-09-05

Grovsopor

Elektronik, möbler, kläder m.m som klassas som grovsopor får inte lämnas i de gemensamma soprummen. Man kan avgiftsfritt lämna denna typ av sopor på kommunens avfallsanläggning i Sivik.