LysekilsBostäder

Hyrespolicy

2017-09-20

UTHYRNINGSPOLICY LYSEKILSBOSTÄDER

Inledning

LysekilsBostäder har en uthyrningspolicy i enlighet med vår värdegrund i arbetet
med att människor skall finna en bostad som passar de aktuella behoven.
Vår policy skall också syfta till att så långt möjligt använda ett rättvist system
samtidigt som vi i alla lägen värnar om skötsamhet och trygghet för att kunna
ge våra hyresgäster ett i alla avseende bra boende.

Till vår uthyrningspolicy finns regler för kreditvärdering kopplade.

__________________________________________________________________________________

Grundkrav

* Du ska ha fyllt 18 år.

* Du ska ha så god ekonomi att Du kan betala Din hyra (se kreditvärdering).

* Du ska ha godkända referenser hos föregående hyresvärd.

* Du får inte ha några gamla hyresskulder hos LBAB.

* Du får inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar eller andra för boendet
  negativa referenser.

Kreditvärdering

En kreditupplysning via ett institut genomförs alltid för att kontrollera eventuella
anmärkningar samt betalningsförmåga.

För att godkännas för kontrakt krävs att din inkomst står i proportion till den aktuella
lägenhetens hyresnivå.

Med inkomst menas ex lön, pension, a-kassa och studielån i minst sex månader
framåt i
tiden från och med inflyttningsdatumet. Man får också räkna med
barnbidrag, bostadsbidrag och underhållsbidrag.

Du ska kunna verifiera och dokumentera Dina inkomster på begäran.

Sökande som tidigare blivit avhyst (störning, hyresskuld) kan inte söka ny
lägenhet hos LBAB förrän två år gått. Sökande skall då kunna göra troligt
att nya problem inte uppstår.

Att söka bostad hos LysekilsBostäder

Sökande

För att kunna söka en lägenhet hos LBAB måste man vara registrerad som
sökande på vår hemsida. Kötid (1 poäng per dag) räknas från registreringstillfället.
Det är den sökande själv som måste vara aktiv och söka de lägenheter som
man är intresserad av. Personliga, medicinska eller sociala skäl för boende ger
ingen förtur till en lägenhet. Det är kötiden som avgör vem som får erbjudandet först.
För att stå kvar i kön måste ansökan förnyas var 6:e månad.

Direktbyte

Lägenhet kan bytas mot lägenhet eller lägenhet mot hus under förutsättning att
ny kund är godkänd och klarar ordinarie kreditbedömning.

Omflyttning

Hyresgäst kan inte ansöka om ny lägenhet direkt efter inflyttning utan måste ha
bott minst 9 månader i sin lägenhet innan ny ansökan kan göras. Om hyresgästen
önskar ytterligare omflyttning efter första bytet måste denne ha bott minst
3 år i sin lägenhet innan ny ansökan kan göras.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är tre månader från nästkommande månadsskifte.
Dödsbo har rätt att säga upp lägenheten med en månads uppsägningstid från
nästkommande månadsskifte. Vid omflyttning inom LBAB gäller en månads
uppsägningstid om man flyttar till en dyrare lägenhet och tre månaders
uppsägningstid om man flyttar till en billigare lägenhet.

Uppsägning ska alltid vara skriftlig och göras av samtliga kontraktsinnehavare.