LysekilsBostäder

Hyrorna klara för de kommande två åren hos LysekilsBostäder

2018-12-11

LysekilsBostäder och Hyresgästföreningen har skrivit under ett avtal som reglerar kommande två års hyreshöjningar. Förhandlingarna slutade med att hyran stiger med 1,5 procent 2019 och ytterligare 1,75 procent 2020.

LysekilsBostäder yrkade på en höjning med 2,86 procent för 2019 och hänvisade bland annat till ökade kostnader för underhåll och reparation samt satsning på trygghetsskapande åtgärder.

Parterna kunde enas om en tvåårsuppgörelse på 1,5% för 2019 samt 1,75% för 2020. 

För en genomsnittlig tvårummare på 60 kvm med en nuvarande snitthyra på 5 050 kr per månad innebär det en höjning på 76 kronor per månad fr o m januari 2019.
Det är en lite högre höjning jämfört med tidigare år. Detta beror på ökade kostnader för bolaget men även på grund av att LysekilsBostäder nu har förutsättningar för ett långsiktigt underhållsprogram som kommer hyresgästerna till del. Efter en nära dialog med boende kommer bolaget också påbörja en satsning på ett flertal trygghetsskapande åtgärder såsom ökad bevakning från säkerhetsbolag, digitala låssystem och fler ljuspunkter i bostadsområden.
Christina Johansson säger att hon är nöjd med förhandlingarna.
– Det har varit konstruktiva och bra förhandlingar, där vi fått föra fram våra argument. Vi är relativt nöjda med resultatet, även om det innebär att vi måste skjuta vissa saker på framtiden. Jag kan inte i dagsläget säga vad det blir för effekter, men vi får se över vad vi kan bli effektivare på. Vi har ett gammalt fastighetsbestånd som är i stort behov av underhåll.