LysekilsBostäder

Info-Tidning

2015-12-02

Tidningen är vår information till våra hyresgäster

I vår informationstidning kan ni läsa om vad som händer i
företaget och som kan komma att påverka Er som hyresgäst.
Vi försöker samtidigt att ge annan information och
upplysningar som kan vara till hjälp i olika situationer.
Tidningen och vår nya webbsida skall komplettera varandra
i informationen till Er samt via webbsidan även dela med oss
information till ev. kommande hyresgäster. Ni får gärna
lämna in synpunkter på utbudet och om ni saknar någon
information som kan vara till nytta för övriga hyresgäster.

Uppe till vänster på denna sida klickar ni för att komma till tidningsarkivet.