LysekilsBostäder

Ny belysning på Badhusberget

2019-04-11

Ny belysning på Badhusberget

Efter samtal med den lokala Hyresgästföreningen på Badhusberget framkom önskemål om att vi skulle satsa på utemiljön. Bland annat genom att rensa upp i buskage och förbättra utomhusbelysningen för att öka trivseln och tryggheten inom området.

Som ett led i det arbetet har vår elektriker Leif Almqvist nu färdigställt arbetet med att byta ut samtliga entrébelysningarna på Badhusberget. Istället för de gamla armaturerna har vi satsat på nya miljövänliga, energisnåla LED-belysningar med bra ljus.