LysekilsBostäder

Ny tobakslag från 1 juli

2019-09-10

Du har väl inte missat att den nya tobakslagen börjar gälla på måndag den 1 juli? Då blir det förbjudet att röka på offentliga platser som till exempel lekplatser och utanför LysekilsBostäders kontor. Syftet med de ökade rökfria miljöerna är främst att skydda överkänsliga personer och barn och minska risken för tobaksrelaterade sjukdomar.

HÄR BLIR DET SNART RÖKFRITT:
-Uteserveringar
-Lekplatser
-Perronger och busshållplatser
-Idrottsanläggningar
-Entréer till rökfria lokaler

Förbudet gäller all form av rökning. Elektroniska cigaretter eller örtprodukter som inte innehåller tobak innefattas alltså också av rökförbudet.

Mer information om rökförbudet kan du få på Lysekils Kommuns hemsida:
Fler rökfria miljöer med ny tobakslag