LysekilsBostäder

Projekt "Kvartersvärd Badhusberget"

2015-05-05

Projekt Kvartersvärd Badhusberget

 

Startskott

Den 1 april 2015 inleddes Projekt "Kvartersvärd Badhusberget" med invigningen av vårt nya kvartersvärdskontor på Badhusberget 11B. Samtidigt passade vi på att avtäcka vår nya unika skulptur "Utkik", en 32 ton tung granitskulptur gjord av den kände skulptören Pål Svensson.
Projektet startades upp för att få till en attitydförändring och stärka Badhusbergets profil i en positiv riktning. Vi samarbetar med andra organisationer såsom Hyresgästföreningen, Lysekils Kommun, Polisen, Artworker4a och Svenska Kyrkan för att ordna olika typer av aktiviteter inom området.

Kvartersvärdskontoret

En del i projektet är nya kvartersvärdskontoret som kommer att vara bemannat av vår kvartersvärd Eva Isaksson två timmar om dagen måndag till fredag. Du som boende på Badhusberget får en nära och god service direkt i området, och kan komma hit med de flesta frågor som du i annat fall skulle kontaktat Kundtjänst för. Det kan vara allt som rör dit boende t.ex frågor om nycklar, tvättstuga, felanmälan, förråd och sophantering. Kvartersvärden kommer också att hjälpa nyinflyttade att enklare komma tillrätta i sitt nya boende och känna sig hemma i området.

Upprustning av området

Bolaget kommer också att rusta upp området och satsa pengar på utemiljön. Genom att se över belysningen och rensa upp i buskage, skapa nya mötesplatser som till exempel grillplatser, fler odlingslotter, konstprojekt etc kommer vi att öppna upp för ökad trivsel och trygghet. De som bor på området skall ges möjlighet att lära känna och umgås med varandra.

Goda grannar är bra för hälsan - Börja därför att hälsa på din granne redan idag!

 

 

Invigning

Invigning

Utkik

 

Kvartersvärdskontor
Öppettider:
Mån, Ons, Fre     kl.10.00-12.00
Tis, Tors               kl.14.00-16.00