LysekilsBostäder

Rekordnöjda hyresgäster

2020-01-23

Resultatet av höstens kundenkät visar att LysekilsBostäders hyresgäster är nöjda. Vi är både stolta och glada över att vår personal har bland Sveriges högsta betyg inom serviceområdena:

  • att få hjälp när det behövs, 92,5
  • ta kunden på allvar, 92,4

Hela 72 % av de tillfrågade svarade på enkäten vilket är rekord för oss. Att vi får in så många svar ger oss ett bra underlag på vad som är bra och vad som behöver förbättras ute i våra bostadsområden. Vi återkommer under våren med en folder där vi mer ingående beskriver hur vi arbetar vidare med resultatet från enkäten.

Vi ser fram emot ett härligt 2020 tillsammans med er!