LysekilsBostäder

Skaftö

2019-12-12

Stenströmsbacken / Vadstensberget
Vi mäter radon i samtliga bottenlägenheter samt 20% av övriga lägenheten.
Beräknas pågå i minst 60 dagar under eldningssäsongen som sträcker sig mellan 1 oktober-30 april.
Entreprenör: Utförs i egen regi