LysekilsBostäder

Solceller på Badhusberget

2020-01-30

LysekilsBostäder miljoninvesterar i solceller på Badhusberget

För att minska andelen inköpt el och därmed vår klimatpåverkar har LysekilsBostäder beslutat att investera i solceller, 1331 kvadratmeter nya solceller på hustaken på Badhusberget 4, 6, 9 och 10.

Elen som solcellerna producerar kommer användas direkt i husen på Badhusberget för att bland annat driva hissar, ventilation, tvättstugor och belysning i allmänna utrymmen. En liten del kommer även skickas tillbaka ut på elnätet beroende på årstid och belastning. Den totala effekten av solcellerna i Badhusberget beräknas till 170 kW.

Investeringskostnaderna har gått ned, marknaden är större och tekniken har kommit så långt att det är rätt läge. De nya solcellerna kommer reducera andelen inköpt el med ca 60% på Badhusberget för bolaget.


Minskad klimatpåverkan

Satsningen passar väl in i LysekilsBostäders engagemang i Allmännyttans klimatinitiativ för att minska utsläppen av växthusgaser. Förutom att bli helt fossilfria ska även energianvändningen minskas med 30% senast år 2030.

Det här är det andra av flera solcellsprojekt som LysekilsBostäder ska genomföra de närmsta åren. För 2021-2022 finns planer att investera i solceller på den planerade ombyggnationen av Lysekilshemmet samt nybyggnadsprojektet Utsikten (tomten framför Lysekilshemmet).

Satsningen på solceller är en viktig del för oss i arbetet med att minska klimatpåverkarn från vårt fastighetsbestånd. Det ger både oss och våra hyresgäster miljöeffektiva fastigheter som tillvaratar den gratisenergi som solen ger. Att installera solceller känns helt rätt i tiden och med ny teknik tillsammans med effektivare paneler kan vi också få en bättre lönsamhet i investeringarna.