Andrahandsuthyrning

 

En mamma och ett liten flicka sitter uppkrupna i en beige soffa

Andrahandsuthyrning

Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andra hand? Då behöver du ett godkännande från oss på LysekilsBostäder. En hyresgäst som vill hyra ut sin lägenhet i andra hand måste ha ett beaktansvärt skäl för att LysekilsBostäder skall godkänna andrahandsuthyrningen.

 

Andrahandsuthyrningen kan godkännas för:

  • tillfälligt arbete eller studier på annan ort
  • provboende för sambos
  • längre utlandsvistelse

Andrahandsuthyrningen är enbart tillåten under en tidsbegränsad period. Andrahandsuthyrning är tillåtet i högst ett år men LysekilsBostäder godkänner högst sex månader i taget. Hyresgästen måste lämna in en skriftlig ansökan om andrahandsuthyrning som styrks med intyg. Det kan ta upp till tre veckor att få ett svar på ansökan.

Kontraktsinnehavaren är alltid ansvarig gentemot LysekilsBostäder vid:

  • utebliven hyresbetalning
  • störning
  • skador som uppkommit i lägenheten

Andrahandshyresgästen får inte ha dåliga referenser hos LysekilsBostäder och får dessutom aldrig ta över en lägenhet som hyrts ut i andra hand. Olovlig andrahandsuthyrning är en grund för uppsägning av hyresgästens lägenhetsavtal.

Andrahandsuthyrning medges inte under de första 12 månaderna från inflyttningstatumet.

 

Skärpta regler för att hyra ut lägenheten i andra hand

Den 1 oktober 2019 infördes nya strängare regler mot otillåten andrahandsuthyrning. Även reglerna kring lägenhetesbyten och handel med hyreskontrakt skärptes. dessutom förtydligades reglerna om inneboende. Förändringarna är viktiga att känna till eftersom en överträdelse av reglerna kan innebära att du som hyresgäst förlorar ditt hyreskontrakt, eller gör dig skyldig till brott.

Andrahandsuthyrning kräver hyresvärdens samtycke

Du får inte hyra ut din lägenhet i andra hand utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Om du hyr ut din lägenhet i andra hand utan tillåtelse, riskerar du att omedelbart bli av med ditt hyreskontrakt. Tidigare har man som hyresgäst haft möjlighet att vidta rättelse, det vill säga att sluta med andrahandsuthyrningen, eller att ansöka om hyresnämndens tillstånd och få ansökan beviljad. Den möjligheten finns inte längre.

Andrahandshyrans storlek

Du får inte ta ut en högre hyra än vad du själv betalar. Förstahandshyran är alltså ett tak för andrahandshyran. Om du hyr ut din lägenhet fullt möblerad får du göra ett tillägg om högst 15 procent. Om el, bredband, tv-kanaler eller liknande ingår i hyran, får du bara ta betalt för dina egna kostnader. Du riskerar att förlora ditt hyreskontrakt med omedelbar verkan om du tar ut en för hög hyra.

Folkbokförd på rätt adress

Du måste vara folkbokförd där du bor.  Sedan den  1 juli 2018 är det brottsligt att lämna oriktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar. Straffet är böter eller fängelse.

Olagligt i vissa fall

Sedan den 1 oktober 2019 är det brottsligt att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan hyresvärdens samtycke, eller hyresnämndens tillstånd, och ta emot en hyra som inte är skälig, det vill säga för hög. Det är även brottsligt att förmedla, sälja och köpa hyreskontrakt. Tidigare var det bara brottsligt att begära betalning för hyreskontrakt. Straffet för att förmedla, sälja eller köpa hyreskontrakt är böter eller fängelse.