Leverantörer

Fakturering

Här hittar du information om hur du fakturerar LysekilsBostäder AB.

 

Fakturaadress

LysekilsBostäder AB
Kungsgatan 59
453 33 Lysekil

Alla inköp som görs av LysekilsBostäder AB till följd av offentlig upphandling ska faktureras med e-faktura. Observera att PDF i dessa fall inte är ett godkänt format.

Fakturaadressen är gemensam för alla inkommande fakturor, och ska även märkas med referens.

 

Referens

Endast det fastighetsnummer eller den fastighetsadress som uppges av beställaren ska anges under ”Er referens” på fakturan. Om detta saknas ska för- och efternamn på beställaren anges.


Organisationsnummer

LysekilsBostäder AB:s organisationsnummer: 556516-7870.

 

PEPPOL

I första hand skickas elektroniska fakturor via PEPPOL-nätverket.
Det format som LysekilsBostäder kan ta emot är PEPPOL BIS Billing 3.0.
PEPPOL-id: 0007:5565167870

 

Via andra kommunikationslösningar (VAN)

LysekilsBostäders samarbetspartner är Tieto (Sverige) för att ta emot Svefaktura.
GLN-nr:7340109100342

 

Faktura i PDF-format

Observera att det endast får bifogas en faktura per mejl.
faktura@lysekilsbostader.se
Följande gäller för att kunna skicka e-postfaktura:

  • Fakturan ska vara i filformatet PDF
  • Fakturaadressen måste finnas på fakturan
  • Faktura ska läggas in som bilaga till e-postmeddelandet
  • Endast 1 faktura per bilaga (dvs flersidiga fakturor måste finnas i en enda bilagd fil)
  • Meddelanden eller konversationer kan inte skickas med fakturan

 

Kontakta oss

Har du några frågor kring fakturering är du välkommen att kontakta oss via:

e-post info@lysekilsbostader.se eller på telefon 0523-61 16 90.