Ledningsgrupp

På LysekilsBostäder arbetar 20 medarbetare för att tillsammans skapa ett hållbart liv i Lysekil, med trygga och trivsamma boendemiljöer för våra hyresgäster. Merparten av våra medarbetare arbetar nära våra hyregäster ute i repektive bostadsområden i Lysekil, Brastad, Brodalen och på Skaftö. På  Kungsgatan 59 arbetar Vd  tillsammans med förvaltning, fastighet, marknad och ekonomi.
Den dagliga verksamheten styrs av företagsledningen och ytterst beslutande är styrelsen som utses av kommunfullmäktige och speglar dess partipolitiska sammansättning.

Christina Johansson

Christina Johansson
Vd
070-160 78 36
christina.johansson@lysekilsbostader.se
Micael

Micael Melin

Fastighetschef
0523-66 77 51
micael.melin@lysekilsbostader.se

Maria Andersson

Maria Andersson
Ekonomiansvarig
0523-66 77 52
maria.andersson@lysekilsbostader.se

Mattias Olsspo

Mattias Olsson
Förvaltningschef
0523-66 77 58
mattias.olsson@lysekilsbostader.se