Diskmaskin i lägenheten

Såväl vatten som el skall installeras fackmannamässigt, och ett översvämningsskydd skall ligga under maskinen. Först då är diskmaskinen säker att använda. Fel installation av en diskmaskin kan ställa till med kostsamma vattenskador.

Boverkets byggregler skall följas

En diskmaskin ansluts både till elsystemet och till vatten- och avloppssystem. Det gör installationen känslig. Minsta fel kan leda till skador på huset. Enligt Boverkets byggregler skall alla vatten- och avloppsinstallationer vara fackmannamässigt utförda. Detsamma gäller fasta elinstallationer.

Det är alltid den som utför installationen som är ansvarig för att arbetet utförts korrekt. Därför är det bäst att alltid anlita en professionell VVS-firma och en elektriker, med ansvarsförsäkring.

Underlägg för diskmaskin

En diskmaskin skall alltid stå på ett underlägg som säkrar golv och underliggande konstruktioner från eventuella vattenskador från läckande maskiner.

Underlägget täcker hela golvet och går upp minst tio centimeter på sidorna och bildar alltså ett vattentätt kar under maskinen. Ett sådant kostar bara några hundralappar men är en bra försäkring mot såväl problem med dropp som regelrätta översvämningar.
Om diskmaskinen av någon anledning läcker gör den gärna det på baksidan, där det inte syns. Smådropp kan i längden leda till stora skador. Men med underlägget, skyddas golvet och vattnet leds till framsidan av maskinen där det syns.

Hemförsäkring

Vad ingår i din hemförsäkring? Kolla gärna med ditt försäkringsbolag.