Vår styrelse

LysekilsBostäders styrelse är politiskt tillsatt och består av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Styrelsen har sex ordinarie möten under ett år och huvuduppgiften består av att fatta strategiska beslut om LysekilsBostäders verksamhet och framtid.

 

LysekilsBostäders styrelse 2023

Från vänster: Anders Henriksson, Klas-Göran Henriksson, Elisabeth Schewenius Ström, Susanne Baden, Christina Mattisson, Lars Axelsson, Anders Elfström och Ronny Hammargren,

Ordinarie ledamöter

  • Klas-Göran Henriksson, Ordförande
  • Elisabeth Schewenius Ström, Vice ordförande
  • Ronny Hammargren
  • Anders Henriksson
  • Lars Axelsson

 

Suppleanter:

  • Susanne Baden
  • Anders Elfström
  • Christina Mattisson