Snöröjning

 

Så jobbar vi med snöröjning i våra bostadsområden

 

Vid snöfall strävar LysekilsBostäders personal alltid efter att komma igång tidigt med snöröjning och halkbekämpning. Säkerhet och framkomlighet är viktigt när vi gör våra prioriteringar.

Niklas röjer snö med grävskopan på en parkeringsyta

Visst kan det vara trevligt med lite snö som lyser upp i vintermörkret! Men givetvis gör också snön livet lite krångligare för oss, med försämrad framkomlighet och hala gator och trottoarer.

Prioritering för säkerhet och framkomlighet

LysekilsBostäders mål är alltid att komma igång tidigt med att snöröja och halkbekämpa i våra bostadsområden. Men vi har många ytor att ta hand om och allt kan inte röjas på samma gång. Vi måste alltid göra våra prioriteringar och då sätter vi säkerhet och framkomlighet först.

Därför ber vi våra hyresgäster att ha förståelse och tålamod med att det ibland dröjer en stund innan vi hinner rengöra alla ytor i våra områden.

När det gäller våra parkeringar plogar LysekilsBostäder de allmänna ytorna på parkeringsområdet. Naturligtvis försöker vi att ploga även tomma p-platser. Ibland får man räkna med att det blir en snövall vid parkeringsrutorna när vi plogar på parkeringen. Det är tyvärr oundvikligt när det står bilar parkerade under tiden vi plogar.

Om du har frågor om plogning av gatorna i ditt bostadsområde hänvisar vi till LEVA i Lysekil, som ansvarar för detta.