Vårt hållbarhetsarbete

 

Jorden, vindkraftverk bilar

 

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt Lysekil är bra för alla lysekilare. En plats där livsmiljön präglas av att vi alla får möjlighet att leva ett gott liv och känna oss trygga, oavsett ålder, ursprung eller social tillhörighet. LysekilsBostäder som bostadsbolag är, genom att ta kloka och långsiktiga beslut, en viktig part för att vi alla ska kunna leva i ett hållbart Lysekil. Vi bryr oss om framtida generationer och jordens resurser. Det är bara tillsammans som vi verkligen kan lyckas med vårt hållbarhetsarbete där du som hyregäst är en viktig pusselbit.

 

Klimatneutral värdekedja 2030

I slutet av 2018 tog vi på LysekilsBostäder ett viktigt och avgörande beslut om att bli klimatneutrala till 2030. Målet omfattar hela värdekedjan, från hyresgäster till leverantörer och medarbetare. Vi bryter ner den övergripande målsättningen om klimatneutral värdekedja till 2030 i fyra tydliga inriktningar:

  1. Minskade utsläpp i byggnationer och renoveringar
  2. 100 % förnybar energi
  3. Minskad energiförbrukning
  4. Skapa engagemang för hyregästers egna hållbarhetsarbete


Vårt hållbarhetsarbete består av tre olika delar

I vår verksamhet är det självklart att arbeta med ett hållbarhetsperspektiv. Under 2023 antog styrelsen vår hållbarhetspolicy där syfte och mål kopplat till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet tydliggörs. Syftet med policyn är att påvisa det självklara med att vi ständigt arbetar målmedvetet för att säkra ett långsiktigt hållbart samhälle idag och för kommande generationer. Policyn ger ägare, hyresgäster, leverantörer och medarbetare vägledning i vilka ambitioner vi har gällande hållbarhet. Vi har delat in vårt hållbarhetsarbete i tre olika delar:

  1. Ekologisk hållbarhet
  2. Social hållbarhet
  3. Ekonomisk hållbarhet

 

Hållbarhet symbol kretslopp

Ekologisk hållbarhet

Bygg och fastighetsbranschen står för ungefär en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Därför är det viktigt att vi som stor aktör i branschen driver på för en hållbar förvaltning

Ekologisk hållbarhet

Barn som arbetar i grupp

Social hållbarhet

Ett hem är så mycket mer än bara ett tak över huvudet - Det ska vara en trygg plats och fristad. Trygghet är en av våra viktigaste frågor. Vi arbetar aktivt för trivsamma och säkra bostäder och närmiljöer, med tydligt fokus på att stärka relationen grannar emellan.

Social hållbarhet

Hus på pengastapel

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär sunda finanser, en ekonomi i balans och god affärsmässighet. Med en ordnad och långsiktig ekonomi kan vi säkerställa hög kvalitet för våra hyresgäster. Vi kan även lägga resurser på att utveckla vår verksamhet i en hållbar riktning och därmed skapa positiv samhällsnytta.

Ekonomisk hållbarhet

 
 

LysekilsBostäder deltar i två kraftsamlingar för en bättre miljö

LysekilsBostäders styrelse har beslutat att engagera sig i två upprop för en hållbar framtid:

Allmännyttans klimatinitiativ en gemensam kraftsamling inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte.

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om som är en kraftsamling för västsvenska aktörer som agerar för en attraktiv och hållbar framtid.