Användarvillkor

De personuppgifter som du lämnar i ansökan/intresseanmälan kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna göra en bedömning av om du kan godtas som hyresgäst. Därför behövs uppgifter från personer som kan uttala sig om dig. Genom att lämna uppgifter om referenspersoner medger du att uppgifter får inhämtas från dessa personer. Uppgifter kan också komma att inhämtas från kreditupplysningsinstitut och myndigheter.

Uppgifterna kommer endast att behandlas inom LysekilsBostäder.

Personuppgifterna om dig kommer att behandlas under den tid som din ansökan är aktuell. Detta innebär att samtliga personuppgifter kommer att gallras när du har meddelat att du inte längre önskar kvarstå som bostadssökande eller inte uppdaterar din ansökan årligen. Jag godkänner även att mitt personnummer används som användaridentitet för att logga in på LysekilsBostäder AB:s hemsida.

Enligt dataskyddslagstiftningen har du ett antal rättigheter, bl a rätten att invända mot behandlingen. Om du vill ha mer information om dina rättigheter eller hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa vår Dataskyddspolicy via länken GDPR nedan.

Vi vill också uppmärksamma dig på att det är viktigt att du förnyar din registrering minst en gång per år för att behålla din plats i kön. Annars förlorar du dina kö-poäng och du blir avregistrerad.