Sophantering

Sortera rätt för miljön!

All sopsortering har betydelse för miljön. Med bioenergin som utvinns från en enda brun påse med matavfall kan en normalstor bil köras två kilometer.

Bilden visar en papperspåse med matavfall

LysekilsBostäder ligger i framkant när det gäller utsorteringen av mat. Vår utmaning är att minska andelen brännbart material. Även om vi redan är duktiga på att slänga våra matrester i den bruna tunnan, så finns det förbättringsmöjligheter. Enligt en stickprovsanalys som branschorganisationen Avfall Sverige gjort, är villaägare något bättre på att sortera sitt matavfall än de som bor i flerbostadshus.

– Vi är säkra på att de flesta av våra hyresgäster är miljömedvetna och vill göra rätt. Att vi anstränger oss tillsammans har förstås stor betydelse, inte minst när det gäller mängden bioenergi.  

Plast i matåtervinningen är något att undvika. En enda plastpåse kan nämligen innebära att allt i tunnan skickas till förbränning i stället för rötning.

Sortera dina sopor så här:

 

Plast, både hård och mjuk

läggs i kärlen för plaståtervinning i ditt bostadsområde eller om det inte erbjuds i just ditt bostadsområde gå till en återvinningstation nära dig. Plasten kan återanvändas i tillverkningen av bland annat bilinredningar, diskborstar, blomkrukor och plastsäckar.

Glas

sorteras till kärlet för glasåtervinning i ditt bostadsområde eller om det inte erbjuds i just ditt bostadsområde gå till en återvinningstation nära dig. Nya förpackningar eller isoleringsmaterial kan tillverkas av ditt återvunna glas. 

Metall

lägger du i kärlet för metallåtervinning i ditt bostadsområde eller om det inte erbjuds i just ditt bostadsområde gå till en återvinningstation nära dig. 

 

 

Grovsopor - Övrigt avfall

som möbler, elektronik, kläder,  trädgårdsavfall mm samt farligt avfall – färgrester, nagellack, oljor, bilbatterier, lysrör och glödlampor – får ej lämnas i de gemensamma soprummen. Man kan avgiftsfritt lämna denna typ av sopor på kommunens avfallsanläggning i Sivik. Däck lämnar du till återförsäljaren.  

Papper och tidningar

läggs i kärlet för pappersåtervinning i ditt bostadsområde eller om det inte erbjuds i just ditt bostadsområde gå till en återvinningstation nära dig. Återvunna tidningar blir till nytt tidningspapper.

Textilier och kläder

lämnar du med fördel till textilåtervinning eller second hand.

 

 

Avfallshantering – ett långsiktigt arbete

Ingemar Skarstedt, miljö- och drifttekniker med ansvar för avfallsfrågor, har arbetat många år inom LysekilsBostäder. Han är glad för den tydliga utvecklingen som skett inom avfallsområdet.

– Jag minns när varje bostadsområde hade varsin stor container där allt slängdes. I dag är situationen en helt annan. Många av våra områden, med undantag för de fastigheter med platsbrist eller som har närhet till återvinningstationer, har ordentliga soprum med bra sorteringsmöjligheter. Förra året slängdes LysekilsBostäders hyresgäster flera ton avfall. Mycket sorteras korrekt, men ibland hamnar soprummen – eller miljöhusen som de också heter – i oordning.   

– Tänk på att vika ihop pappförpackningar och plocka upp sådant som hamnar på golvet. Vi måste alla hjälpas åt med trivseln i soprummen, hälsar Ingemar.  

 

 

 

 

 

Sortera ditt matavfall så här:
 

Matavfall

lägger du i den bruna papperspåsen och slänger i de bruna kärlen. Matavfall rötas och blir biogas till gasdrivna bilar och bussar. Resterna kan användas som gödsel. Men se upp för all plast i matåtervinningen! En enda plastpåse kan nämligen innebära att allt i tunnan skickas till en förbränning i stället för rötning.

 

Tips hur du sorterar ut ditt matavfall på bästa sätt!

  •  Platta ut matavfallspåsen ordentligt över påshållarens botten så att den luftas.
  •  Låt blöta matrester rinna av innan du lägger dem i matavfallspåsen.
  •  Blir påsen blöt kan du använda dubbla påsar.
  •  Lägg gärna lite använt hushållspapper i botten av påsen.
  •  Byt påsen var tredje dag.
  •  Fyll inte påsen högre upp än till den streckade linjen.
  •  Förslut påsen ordentligt innan du lägger den i avfallskärlet.
  •  Viktigt att inget annat än matavfall hamnar i påsen.