Tillgänglighet

 

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

Tillgängligheten för den här webbplatsen är god.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra tjänster och vår webbplats. Här beskriver vi hur lysekilsbostader.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från lysekilsbostader.se som inte är tillgängligt för dig, kan du skicka e-post till info@lysekilsbostader.se eller ringa till vår växel 0523-611 690. Vi kommer att försöka åtgärda felet problemet och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på info@lysekilsbostader.se så att vi får kunskap om problemen.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

  • Planskisser som vi tillhandahåller över lediga lägenheter i bildformat är inte tillgänglighetsanpassade.

Oskäligt betungande anpassning

LysekilsBostäder AB åberopar tillfälligt undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12§ lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Hur vi testat webbplatsen

Vi kommer att testa lysekilsbostader.se löpande med hjälp av automatiserade verktyg. Webbplatsen publicerades 5 oktober 2023.