Uppsägning

 

En liten skrattande pojke sitter på en bänk med en bok i knät

Uppsägningstid

Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt. Besök oss på kontoret eller skicka in påskrivet kontrakt per post. Du kan också använda denna blankett när du vill säga upp ditt kontrakt: Uppsägningsblankett
Vi skickar alltid tillbaks en skriftlig bekräftelse så att du vet att vi mottagit din uppsägning.

Uppsägningstiden är normalt tre månader, din uppsägningstid framgår av hyreskontraktet. Om du säger upp din lägenhet t ex den 24 april börjar din uppsägningstid att gälla från den 1 maj. Då blir maj, juni och juli uppsägningsmånader. Nycklarna skall då vara oss tillhanda senast kl 12.00 den första augusti. Om den första augusti infaller på en lördag, söndag eller helgdag skall nycklarna vara oss tillhanda senast kl. 12.00 nästkommande vardag.
Garage och p-platser måste sägas upp samtidigt som lägenheten.

Undantag vid dödsfall

Vid dödsfall gäller en månads uppsägning under förutsättning att kontraktet sägs upp inom en månad ifrån dödsfallet. Därefter gäller den vanliga uppsägningstiden på tre månader. Dödsbevis måste uppvisas så att behörig person säger upp kontraktet.

Exempel:
Du säger upp din lägenhet:
24 april

Uppsägningstiden börjar gälla:
1 maj

Uppsägningstiden är:
maj, juni, juli

Nycklarna skall vara oss tillhanda:
1 aug kl. 12.00
(om 1 aug infaller på lördag, söndag eller annan helgdag gäller nästkommande vardag kl. 12.00)

Visning av din lägenhet

När du har sagt upp din lägenhet måste du vara beredd på att visa den för de sökande som får erbjudande om att flytta in efter dig.

Vanligtvis tar personen kontakt med dig för att komma överens om en tid som passar er båda.

Om du är bortrest eller av annan anledning inte kan visa lägenheten måste någon annan kunna visa den för dig, t ex en anhörig eller nära bekant som du har förtroende för.