Tvättmaskin i lägenheten

Vi tillåter att man har egen tvättmaskin i lägenheten. Maskinen skall vara placerad i badrummet och vara fackmannamässigt installerad. Ljudet av en tvättmaskin kan vara störande för grannar, så tänk på att aldrig tvätta tidigt på morgonen eller sent på kvällen.

Vad bör man tänka på vid installation av tvättmaskin?

Tvättmaskiner med felaktigt utförd elinstallation utgör en omedelbar livsfara. Det förekommer till och med att man ställer maskinen i badrummet och ansluter den till ett eluttag i hallen. Sladdar kan lätt klämnas sönder av dörren och skarvsladdar kan vara felkopplade. Tvättmaskiner, som anslutits felaktigt på vatten- och avloppssidan, riskerar att orsaka vattenskador för fastigheten. Störst är givetvis riskerna om maskinen placerats i ett rum som saknar golvbrunn. Anslut alltid tvättmaskinen på kallvattenledningen före blandaren. De stora armaturtillverkarna har flera olika alternativ att erbjuda. Avloppet får aldrig ledas till tvättstället. Avloppet i tvättstället räcker inte för att ta undan vattnet. Dessutom finns risk för att "proppen" ramlar ner med vattenskador som följd. Avloppet kan anslutas under tvättstället till en anslutningsadapter mellan tvättställ och vattenlås.

Installation - El

Tvättmaskin som installeras i badrum, måste vara fast ansluten till en väggdosa avsedd för våtrum. Numera får en tvättmaskin dock anslutas till ett jordat uttag för 220 volt i bad- eller duschrum. Uttaget måste då vara försett med jordfelsbrytare och vara placerat minst 1,7 m över golv och minst 0,6 m från badkar eller duschplats. Man ska alltid anlita behörig elektriker för installation av tvättmaskin.

Installation - Vatten

Tvättmaskiner kopplas alltid till kallt vatten. En maskin får inte anslutas direkt till badkarsblandarens blandarm. Man måste alltid installerar en särskild anslutningsventil.

Installation - Avlopp

Avloppet från tvättmaskinen skall helst ledas till en golvbrunn. Avloppets slangböj behöver oftast placeras på en viss höjd över golvet. Det är också viktigt att man fäster avloppsröret på väggen ordentligt. Tvättmaskiner bör inte tömmas i badkar. Emaljen i badkaret angrips av tvättmedlet och mattas av och blir svårare att hålla ren. Tömning i badkar innebär också att fuktbelastningen i rummet ökar högst väsentligt jämfört med avlopp till golvbrunn. Tömning i badkar ställer vidare ökat krav på ventilationen. Krav som ventilationen många gånger inte klarar av. Risken för fukt och mögelskador kommer då som ett brev på posten. Om man dessutom torkar tvätten i badrummet, ökar fuktbelasningen ytterligare.

  

5 saker att tänka på vid installation av tvättmaskin:

  • Maskinen skall vara placerad i badrummet. 
  • Maskinen skall anslutas till kallvattnet. 
  • Avloppet får aldrig ledas till tvättstället. 
  • Man måste alltid installera en särskild anslutningsventil. 
  • Anlita alltid en behörig elektriker för att installera maskinen.