Sågvägen 23-30

Sågvägen 23-25, 26-30

Sågvägen 23-30

I början av 90-talet byggdes 20 stycken lägenheter i 2-planshus. Området ligger endast 200 meter från Brastads centrum. Soprum för hushållsavfall och återvinning, cykelförråd samt lägenhetsförråd för 2- och 4-rumslägenheterna finns i separat byggnad. P-platser finns i direkt anslutning till området.

I Brastad finns butiker, bibliotek, försäkringskassa, banker, postkontor, daghem, skolor, biograf, apoteksfilial, vårdcentral, idrottsanläggningar m m. Med regelbundna bussturer når man Lysekil eller Uddevalla.

Området består av 5 huskroppar med följande lägenhetsfördelning: 

2:or 3:or 4:or
68 m2 83 m2 97,5 m2