Vision - Badhusberget 2.0

Vy över Badhusberget

Välkommen till Badhusberget 2.0 - ett framtidsinriktat visionsarbete

Vi är stolta över att presentera Badhusberget 2.0, ett visionsarbete som strävar efter att förvandla och stärka Badhusbergets identitet för att skapa ökad attraktionskraft och efterfrågan. I samarbete med Lysekils kommun, och med ett engagemang för att forma framtiden, arbetar vi målinriktat för att utveckla Badhusberget. Följ med oss på denna resa när vi med öppen dialog, engagemang och visionär planering, formar Badhusberget till en plats där framtid och tradition möts.

 

Mål 

Med en övertygelse om att Badhusberget redan är ett av Sveriges vackrast belägna bostadsområde tar vi oss nu an utmaningen att ändra områdets rykte och identitet. Vår målsättning är tydlig: - Stärka Badhusbergets identitet för ökad attraktionskraft och därmed ökad efterfrågan.

 

Visionsförslag, Badhusberget 2.0 

En dedikerad arbetsgrupp bestående av 13 representanter från både LysekilsBostäder och Lysekils kommun har med stöd av arkitekter från QPG tagit fram ett förslag till vision för Badshuberget:

Visionsförslag:

 • Badhusberget är ett av Sveriges vackrast belägna bostadsområde där havet alltid är närvarande.
 • Det är havet och den bohuslänska karaktären som är attraktionen.
 • Badhusbergets vackra läge mitt i Lysekil skapar grogrund för olika aktörer att etablera sig på platsen, men kommunala aktörer måste inledningsvis visa vägen framåt.
 • Vägarna till Badhusberget är mångfaldiga, spännande och inbjudande och Badhusberget är sömlöst integrerat med resten av Lysekil och en tillgänglig plats för att uppleva västerhavets växlingar.
 • Det som präglar Lysekils stadskärna, med tydliga gränser mellan det privata och det publika ska också prägla Badhusberget. Stadsdelen präglas av välkomnande mångfald, karakteristisk trädgårdsgrönska och bohuslänsk karghet, där natur och trädgård definierar tydliga gränser mellan det publika, det gemensamma och det privata.
 • Badhusberget är en plats för möten, innovation och framtidstro, där förvaltningen och utvecklingen är framåtriktad, hushållande och innovativ och varje åtgärd präglas av vilja att förstärka definitionen av Badhusbergets identitet. Badhusberget är Lysekils Energihub och nettoleverantör för hållbar energi.
 • Det innebär att alla tillägg och åtgärder inom Badhusberget ska syfta till att mildra det kärva havsklimatets påverkan på vardagslivet samtidigt som havets närvaro utgör en attraktion i sig själv och ska utvecklas som signum för Badhusberget.

 

Mot en framtid klart 2045

Vår vision sträcker sig mot år 2045. Med övertygelsen om att en hållbar förändring tar tid, siktar vi på att skapa ett bostadsområde som omfamnar sitt arv och samtidigt blickar in mot framtiden. Genom målmedvetet arbete och öppen dialog strävar vi mot att fullborda Badhusberget 2.0, där varumärket är starkare, attraktionskraften ökar och efterfrågan är hög. 

Häng med oss på resan!

 

Öppen dialog 

Vi är övertygade om att öppen kommunikation och dialog är kärnan till framgång i allt förändringsarbete. För att säkerställa att alla perspektiv inkluderas och för att generera engagemang kommer vi aktivt arbeta med en öppen dialog. Vi strävar efter att skapa en inkluderande plattform där olika forum bjuds in för att uppmuntra engagemang, hämta inspiration och samtidigt förmedla vårt budskap.

Genom att öppet bjuda in till olika sammanhang strävar vi efter att skapa en bred och dynamisk diskussion. Vi tror på att samla in olika tankar, idéer och synpunkter för att berika vårt arbete och skapa en gemensam vision för Badhusberget. Genom att välkomna många olika röster vill vi säkerställa att alla känner sig hörda och att vår gemensamma framtid formas av mångfalden av perspektiv och insikter.

Vi ser fram emot att inspireras och engagera oss tillsammans med er!

 

"Mitt Badhusberget"

Som en del i resan att utveckla Badhusberget vill vi involvera hyresgästerna som bor där. För de som verkligen vet vad som är bäst för sitt boende är naturligtvis hyresgästerna själva. Därför öppnar vi nu upp för möjligheten att stödja och implementera goda idéer från de boende i Badhusberget. Vi har avsatt en specifik budget för detta ändamål och uppmanar dig som hyresgäst att dela med dig av dina visioner. Har du en idé om en aktivitet eller ett projekt som kan göra Badhusberget ännu mer trivsamt och tryggt? Skicka in din idé till oss och sök finansiering!

 

Frågor och svar om "Mitt Badhusberget":

 

Samtliga hyresgäster på Badhusberget är välkomna att ansöka om att genomföra projekt eller aktiviteter, under förutsättningen att dessa initiativ äger rum på Badhusberget och riktar sig till områdets hyresgäster. Målet med dessa projekt och aktiviteter är att främja trivsel och öka tryggheten i området. Notera att ansökningarna bör inriktas på att stödja helheten och gemenskapen, snarare än att främja individuella intressen.

   

 • Du skickar in ditt förslag via ansökningsformuläret.
 • I ansökan uppger du vad du vill göra, på vilket sätt din aktivitet kommer att bidra till att utveckla Badhusberget och dess hyregäster samt den beräknade kostnaden för insatsen.

   

Den totala budgeten för Mitt Badhusberget är 200.000 kronor för hela 2024. Ansökningarna sker löpande och du kan söka upp till 25.000 kronor för ditt projekt/din aktivitet.

De medel du ansöker om är avsedda att användas uteslutande för genomförandet av ditt projekt eller aktivitet. Det är viktigt att notera att dessa pengar inte får användas för egen personlig ersättning eller lön.

Ledningsgruppen för LysekilsBostäder beslutar om vilka projekt som beviljas medel.

   

 • Representanter för de vinnande bidragen kommer överens med LysekilBostäders ekonomiavdelning, Maria Andersson, om hur det ska gå till.
 • Kontaktuppgifter: Maria Andersson 0523 - 66 77 52. maria.andersson@lysekilsbostader.se

 

Bli En Del av Dialogen – Din Röst Räknas!

Är du nyfiken på Badhusberget 2.0 och vill vara med och påverka? Vill du vara en del av samtalet och bidra till att skapa ett ännu mer levande och attraktivt Badhusberget? Hör av dig till oss, dina tankar och idéer är viktiga när vi formar Badhusbergets framtid.

Kontaktuppgifter: Christina Johansson, Vd LysekilBostäder, Mejl: christina.johansson@lysekilsbostader.se, Telefon: 070 -160 78 36

 

Tillsammans formar vi Badhusberget !

Styrgrupp för visionsarbetet Badhusberget 2.0

Christina Johansson, vd LysekilsBostäder

 

Karolina Samuelsson kommunchef i Lysekil

 

Måns Werner Samhällsbyggnadschef i Lysekil

Christina Johansson
Vd LysekilsBostäder

Mejl:  christina.johansson@lysekilsbostader.se

Telefon: 070 -160 78 36

 

 

Karolina Samuelsson            Kommundirektör Lysekils kommun

Mejl: karolina.samuelsson@lysekil.se

Telefon: 0523 - 61 31 01

 

Måns Werner
Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltnin.

Mejl: mans.werner@lysekil.se

Telefon: 0523 - 61 33 45 

 

 

Viktiga hållpunkter

Fattade beslut

 • Augusti 2023:  LysekilsBostäders styrelse ställer sig bakom förslaget till vision "Badhusberget 2.0"

Styrgruppen kommer att presentera visionen "Badhusberget 2.0" med målbild att nedan politiska beslutsorgan kommer ställa sig bakom denna:

 • April 2024: Samhällsbyggnadsnämnden 
 • Maj 2024: Kommunstyrelsen 
 • Juni 2024: Kommunfullmäktige

Genomförda dialoger oktober - december 2023

 • Anställda LysekilsBostäder
 • Styrelsen LysekilsBostäder
 • Kommunstyrelsen
 • Boende på Badhuberget
 • Stadsbyggnadsavdelningen
 • Chefer på Samhälbyggnadsförvaltningen

 Dialoger 2024:

 • Alla chefer i Lysekils kommun
 • Kontaktcenter Lysekils kommun
 • Alla politiska partier
 • Pensionärsföreningar
 • Blåljuspersonal
 • Nätverk
 • Grannar till Badhusberget