Christina Johansson tar plats i VD-rådet

Christina Johansson fotograferad utanför ett av husen på Badhusberget

LysekilsBostäders VD Christina Johansson kommer under två år vara en del av vd-rådet i bransch-och intresseorganisationen Sveriges Allmännytta. 

- Jag ser fram emot att bidra med min kunskap och energi för att driva positiv förändring inom branschen, säger hon i ett pressmeddelande från organisationen.

Sveriges allmännyttas bransch- och intresseorganisation välkomnade i början på året nya medlemmar till sitt vd-råd. Bland de åtta hittas Lysekilsbostäders vd Christina Johansson.
– Att bli invald i Sveriges Allmännyttas vd-råd är en stor ära och en möjlighet att vara med och forma framtiden för bostadssektorn. Jag känner mig stolt och engagerad övr att få denna möjlighet att tillsammans med branschkollegor arbeta för att skapa förutsättningar för hållbara, trygga och inkludernade boendemiljöer för alla. Jag ser fram emot att bidra med min kunskap och energi för att driva positiv förändring inom branschen, säger hon i ett pressmeddelande från branschorganisationen.

Strävar efter utveckling 

Rådet är sammansatt av 14 vd:ar från medlemsföretagen och samma pressmeddelande betonar Sveriges allmännyttas vd Anders Nordstrand vikten av vd-rådet som ett forum som fungerar som en bro mellan medlemsföretagen och Sveriges allmännytta.
– Jag ser fram emot det gemensamma arbetet och strävan att utveckla hyresrätter och bostadsmarknaden med de nya krafterna i vd-rådet. Denna sammanslutning av kompetenser och engagemang förväntas vara en väsentlig faktor i att forma en mer hållbar och trygg bostadssektor för framtiden, säger han.

Vidare skriver Sveriges allmännytta att diskussionerna inom rådet bland annat kommer fokusera på övergången till ett fossilfritt och hållbart samhälle. Ledamöterna kommer även diskutera hur både allmännyttiga och privata bostadsbolag kan bidra till ett tryggare och mer motståndskraftigt samhälle gentemot oförutsedda händelser.