Hyregästenkät 2023

Med din hjälp blir vi bättre!

Hyresgästenkät kommer att delas ut 19 oktober

Tillsammans med företaget AktivBo genomför vi vartannat år en hyresgäst-undersökning. I den får du svara på frågor om ditt boende och närområde. Enkäten delas ut personligen av oss på LysekilsBostäder på kvällen 19 oktober. Vi kommer att knacka på din dörr för att ge dig enkäten.. Om du inte är hemma kommer vi att lägga enkäten i din brevlåda.

För oss är våra kundundersökningar viktiga. Genom dessa kan vi se hur du som hyresgäst trivs med ditt boende, vad som är bra och vad vi behöver förbättra. Svaren är värdefulla som verktyg när vi planerar för kommande säsonger. Genom att fylla i vår enkät är du med och påverkar ditt boende.  Eftersom vi använder resultaten i vårt arbete är det viktigt för oss att så många som möjligt deltar.

Det är du och dina grannar som bäst vet vad som behövs där ni bor. Genom att svara på enkäten hjälper du oss att prioritera rätt bland alla åtgärder och på så vis blir vi en ännu bättre hyresvärd.

AktivBo hjälper oss att genomföra kundundersökningen. Alla svar hanteras anonymt gentemot LysekilsBostäder. Så här svarar du på enkäten:

  • Du svarar enklast på webben, www.svar.aktivbo.se. Logga in med ditt enkätnummer som står på första sidan längst upp i mitten på enkäten.
  • Du kan också svara genom att skicka in enkäten i det bifogade portofria svarskuvertet.

Vi är tacksamma om du svarar så snart som möjligt, dock senast 5 november.

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till 0523-61 16 90 eller info@lysekilsbostader.se

 

 

Textbild vi lyssnar